Frankweg 8, Die Wilgers, Pretoria
+128075229
hswilgers@hswilgers.co.za

Skoolreëls

SKOOLDRAG

Van leerders word verwag om die volledige skooldrag, soos voorgeskryf deur die Beheerliggaam en aangeteken in die skooldraggids, te dra. Leerders moet ook ten alle tye voldoen aan die voorgeskrewe voorkomsreëls soos uiteengesit in die amptelike inligtingstukke.

Skooldraggids
GROEN SKOOLBAADJIES

Leerders dra by alle skoolgeleenthede hulle groen skoolbaadjie. Skoolbaadjie is verpligtend van 1 Mei tot 1 September.
Tweedehandse baadjies is by die Klerebank beskikbaar. *Onderhewig
aan skenkings.

VERSKAFFERS

Wilgie-Klerewinkel 
Skool se klerebank – tweedehandse klere en sportdrag. Die klerebank sal Maandae tot Donderdae vanaf 07:00 tot 14:30 gedurende die skoolkwartaal oop wees. Vrydae vanaf 07:00 – 14:00.


Constantia Uitrusters – (012) 993 3130

Kontak ons
DISSIPLINE

Die doel van dissipline binne die skool is juis om te verseker dat leerders en opvoeders doeltreffend en doelmatig tot die doelwitte van die skool bydra.

Ouers/voogde en leerders moet deeglik kennis neem van die skoolreëls en die personeel se hande sterk maak deur dit getrou na te kom.

Geen verdraagsaamheid (“zero tolerance”) sal teen die oortreding van algemene skoolreëls getoon word nie. 

KoderingstelselKoderingstelsel