Frankweg 8, Die Wilgers, Pretoria
+128075229
hswilgers@hswilgers.co.za

Vakkeuses

VAKKEUSES GRAAD 10-12

Die tyd het aangebreek vir u kind om ‘n finale vakkeuse vir Graad 10 – 12 te maak. Dit is ‘n lewensbelangrike besluit en daarom is dit noodsaaklik dat u die inligting deeglik bestudeer en u kind bystaan sodat hy/sy ‘n verantwoordelike besluit kan neem. Vakkeuses berus op die besluit van die ouer en die leerder binne die moontlike vak pakkette wat deur die skool aangebied word. Vir meer inligting kontak me. Hester Booyse via epos: booyseh@wilgers.co.za

VAKKEUSE GIDS: GRAAD 10-12
Laai af
VAKKEUSE GIDS: GRAAD 9
Laai af
VAKINHOUD GIDS
Laai af
VAKKEUSE AANSOEKVORM (WA23)
Laai af
AANSOEK OM VAKVERANDERING (WA32)

Volgens departementele voorskrif moet ‘n leerder enige vakveranderinge voor sekere datum in die vierde kwartaal van die jaar, afhandel.

a. Vul asseblief die vorm volledig in, laat jou ouer/voog ‘n motiveringsbrief skryf en die vorm teken. b. Laat die vakonderwysers die agterkant van die vorm teken en die leerprogram vir die inhaal van die nuwe vak se werk aanheg. c. Bring asb. die volledig voltooide vorm terug na me. Hester Booyse – booyseh@wilgers.co.za Laai af