Frankweg 8, Die Wilgers, Pretoria
+128075229
hswilgers@hswilgers.co.za

Beheerliggaam

Beheerliggaam

Die beheerliggaam is die strategiese bestuursliggaam van die skool en derhalwe die hoogste gesagsvlak in terme van die Suid-Afrikaanse Skolewet (84/1996). Die beheerliggaam word verteenwoordig deur verkose ouers en opvoeders om te verseker dat alle rolspelers mekaar ondersteun om gestelde doelwitte te bereik. Die beheerliggaam vergader elke maand.

Mnr. Pieter Griessel

Voorsitter

Kontak

Me. Lizette Labuschagne

Ondervoorsitter en Tesourier

Kontak

Me. Trix Theron

Ouerbetrokkenheid

Kontak

Mnr. Theuns Joubert

Sport & Logistiek

Kontak

Mnr. Jan Ellis

Tegnologie, IT & Bemarking

Kontak

Mnr. André van den Bergh

Maatskaplik, Koshuis & Kultuur

Kontak
Skoolhoof_Ilza_Louw

Me. Ilza Louw

Skoolhoof

Kontak
Personeel_Johan_Brits

Mnr. Johan Brits

Opvoeder en Sektretaris

Kontak

Mnr. Anton Welken

Gekoopteer: Akademie

Kontak

Mnr. Irvin Rikhotso

Verteenwoordiger

Kevin Nieman

Hoofseun

Klara Wimmers

Hoofdogter