Frankweg 8, Die Wilgers, Pretoria
+128075229
hswilgers@hswilgers.co.za

Beheerliggaam

Beheerliggaam

Die beheerliggaam is die strategiese bestuursliggaam van die skool en derhalwe die hoogste gesagsvlak in terme van die Suid-Afrikaanse Skolewet (84/1996). Die beheerliggaam word verteenwoordig deur verkose ouers en opvoeders om te verseker dat alle rolspelers mekaar ondersteun om gestelde doelwitte te bereik. Die beheerliggaam vergader elke maand.

BEHEERLIGGAAM

Mnr. Raymond Saayman

Voorsitter

Kontak

Mnr. André van den Bergh

Ondervoorsitter, Maatskaplik & Koshuis

Kontak

Me. Lizelle Botha

Ouerbetrokkenheid

Kontak

Mnr. Jacques Ellis

Sport

Me. Magda Riekert

Tesourier

Mnr. Ivan Jacobs

Tegnologie & IT

Me. Isabel Pretorius

Dissipline & Regsake

Mnr. Bennie Basson

Bemarking, Borge & Kultuur

Mnr. Adrian Hohls

Logistiek

Me. Ilza Louw

Skoolhoof

Kontak

Mnr. Johan Brits

Opvoeder

Me. Petra Klopper

Sekretaris, Akademie, Opvoeder

Mnr. Johan van Eeden

Personeelverteenwoordiger

Mnr. Emwee Arlow

Nie-akademiese personeelverteenwoordiger

Mnr. Henco van Vuuren

Gekoöpteerde lid: Logistiek

Kevin Nieman

Leerder

Klara Wimmers

Leerder

Stephanie Leyds

Leerder