Frankweg 8, Die Wilgers, Pretoria
+128075229
hswilgers@hswilgers.co.za

AKADEMIE

VAKKEUSES

Die tyd het aangebreek vir u kind om ‘n finale vakkeuse vir Graad 10 – 12 te maak. Vakkeuses berus op die besluit van die ouer en die leerder binne die moontlike vak pakkette wat deur die skool aangebied word. 

Meer inligting
ONDERSTEUNINGSENTRUM

Verskeie ondersteuningsekstraklasse word op die skoolterrein aangebied en is gerig om leerders addisionele geleenthede in te bied om hulle uitdagings te bowe te kom.

MATRIEKUITSLAE

Ons skool wil graag dat elke leerder sy volle potensiaal bereik, daarom mik ons jaarliks dat elke Wilgie verder kan studeer.

Intervensie

Leerders kan personeel nader vir ekstra hulp as hulle sukkel met ‘n spesifieke vak of leerarea. Wiskunde Ekstraklasse word op Donderdae 14:00-15:00 by die skool aangebied.

Ondersteuningsklasse

Leerders kan ‘n afspraak met ‘n vakonderwyser maak vir ‘n ondersteuningsklas op Maandae vanaf 14:00-15:00.

Naskoolsentrum

• Maandae – Vrydae: 14:00 tot 18:00
• Daaglikse en maandelikse tariewe geld.
Kontak me. Gettliffe by: gettliffem@hswilgers.co.za vir meer inligting.

Toetse en Eksamen

Eksamens
Gedurende die Junie- en Novembereksamen word daar in alle vakke eksamen geskryf.

Toetsrooster
Die nuutste toetsrooster sal op D6 versprei word en ook in hardekopie aan leerders uitgedeel word. 

Vir enige akademiese navrae kontak asseblief die graadhoof.

Akademiese Beurse

Hoërskool Die Wilgers beloon graag harde werk. Hierdie kortings is slegs geldig vir 2024; Akademiese korting (én die kriteria waarvolgens dit toegestaan en bereken word), is onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse en word jaarliks hersien en tydens die AJV goedgekeur.
Aansoeke en navrae kan aan die skool gerig word. *Terme en voorwaardes geld.

85% – 89.99% GEMIDDELD

25%

Navrae

95%+
GEMIDDELD

100%

Navrae