Frankweg 8, Die Wilgers, Pretoria
+128075229
hswilgers@hswilgers.co.za

Finansies

FINANSIES

SKOOLFONDS

Skoolgelde vir die volgende jaar sal na die Algemene Jaarvergadering aan ouers deurgegee word op die amptelike kommunikasie platforms. Navrae kan aan me. Marlene Rykaart by: finkantoor@hswilgers.co.za gerig word.

Kontak ons
KASSIERE & BUSROETES

Kontak gerus vir me. Marelize de Villiers by: kassiere@hswilgers.co.za vir navrae. 

Kontak ons
BANKBESONDERHEDE

REKENINGHOUER:
Hoërskool Die Wilgers

TAK: ABSA THE GROVE
REKENINGNOMMER: 1630390199
KODE: 632005
TIPE REKENING: Tjek
VERWYSING:
U kind se inskrywingsnommer + skoolfonds + van en voorletters

ALGEMEEN

D6-Connect:
Vir tegniese hulp kontak D6 direk by appsupport@d6.co.za

Akademiese beurse: finkantoor@hswilgers.co.za