Een van ons belangrikste bates is ons ouers. As mens in ag neem dat ʼn kind vir net 20 jaar onder sy ouer se dak woon, wil jy geen oomblik van hulle mensword mis nie. Om hierdie rede is ouerbetrokkenheid vir ons baie belangrik. Ons aanvaar nie net die hulp van ons ouers en die gemeenskap met ope arms nie, maar versoek ons ouers om ons op alle terreine te help. Ouer-onderwyserkomitees en sportkomitees het hieruit voortgespruit.

Uit die geledere van die ouers bestaan die volgende:

REGISTER VAN OUERVAARDIGHEDE EN DIENSTE

Kom raak asseblief ook betrokke deur u kundigheid of passie met ons te deel. Vul asb. die onderstaande vorm in: