Voornemende leerlinge en hul ouers word uitgenooi na ‘n opwindende reis deur die fasiliteite, tradisies en geleenthede wat HSDW u kind kan bied.

Ons maak ook seker dat julle met ‘n tradisionele Wilgie-Boere-Wors-Broodjie sommer baie welkom sal voel hier by ons.

Program:

Aankoms en registrasie: 16:00

Toer deur klaskamers begin: 16:00

Saal program: 18:00

Inskrywings open die 6 Mei 2019 en sluit die 14 Junie 2019

 

Nuwe graad 8 inskrywings proses:

1. Registreer aanlyn op die Departement van Onderwys se webtuiste (dit is verpligtend). Maak asb. seker u kies Hoërskool Die Wilgers as 1ste opsie wanneer u die aanlyn registrasie doen.

2. Vul ook ‘n aansoekvorm (hier beskikbaar) in en heg die volgende dokumente aan:

a. ID afskrif van beide ouers

b. Afskrif van geboortesertifikaat van leerder

c. Gr7 rapport, einde van die jaar oorplasingskaart

d. Bewys van adres

3. Handig bg. dokumente in by die skool kantoor.

Vir meer inligting oor die Departementele registrasie proses, lees gerus hierdie opsommende dokument.

Hoekom jy 'n Wilgie wil wees

Geloofsgeoriënteerde onderrig

Onderwys het die afgelope tien jaar baie verander, maar een ding bly staan: die Almagtige Vader, Seun en Heilige Gees is met ons en sien om na elke behoefte wat ons het. Om hierdie rede kan ons nie ons uitkyk oor Christelike Onderwys verander nie. Ons begin en eindig elke dag met gebed en lewer onderrig as Christene. Ons is trots daarop.

Die Hop

Hierdie is ‘n massagroepspele/dans/sang waaraan die hele skool deelneem. Eie aan ons, draai ons koppe as die veld vol Wilgies saam begin hop en die res van Gauteng wys wat spangees is. As jy dit nog nie gesien het nie, was jy nog nie deel van die Hop nie en as jy nog nie daarvan deel was nie, was jy nog nie ‘n volwaardige Wilgie nie.

Super Reeks

Met die oog op meer blootstelling vir ons deelnemers in rugby, hokkie en netbal het ons ‘n plekkie gesoek om met hulle te kan spog. Die antwoord: ‘Super Reeks’. Die reeks bestaan uit van die beste sportskole en is vir ons leerlinge tonne pret. Baie van ons spanne het al met brons, silwer en goud weggestap.

Klein Onderwyser-Leerder Ratio

Hierdie gunstige onderwyser-leerder ratio sal jy nie maklik kry nie. ‘n Skool met ongeveer 600 leerlinge het die luuksheid dat daar min of meer 1 onderwyser tot 22 leerders is; voorwaar ‘n prestasie. Die help veral met die senior klasse waar ons grootste dryfveer nie net die slaagsyfer is nie, maar dat elkeen volgens sy vermoë presteer.

Afrikaans Medium

Ons taal van onderrig is enkelmedium Afrikaans. Ons ontvang egter ook leerlinge met ʼn ander moedertaal en hulle kan optimale voordeel trek uit ʼn vak soos Engels Eerste Taal (Huistaal).

Beroepsgerigte vakke

Deesdae moet jy mos skool toe gaan met toekomsplanne. Juis om hierdie rede het ons begin om vakke aan te bied wat ons leerders kan gebruik om na skool vir hulle deure oop te maak. Wiskunde, Natuurwetenskappe en Tale word aangevul deur vakke soos Gasvryheidstudies, Rekenaartoepassingstegnologie, Toerisme, Ontwerp, Visuele Kuns, Ingenieursgrafika en Inligtingstegnologie. Ons tegniese studierigting bied Meganiese Tegnologie wat jy met Tegniese Wiskunde en Tegniese Wetenskap kan neem. Genoemde vakke stel jou in staat stel om die beroepswêreld direk te betree.

Blou Bul beker

Vir ʼn medium grootte skool is dit merkwaardig hoe goed ons elke jaar in die Stadsbeker vaar. Ons opponente verwys baie na ons as “gedugte teenstanders”. Ons rugby, netbal en hokkie staan hulle man.

Ouerbetrokkenheid

Een van ons belangrikste kommuniteite is ons ouers. As mens in ag neem dat ʼn kind vir net 20 jaar onder sy ouer se dak woon, wil jy geen oomblik van hulle mensword mis nie. Om hierdie rede is ouerbetrokkenheid vir ons baie belangrik. Ons aanvaar nie net die hulp van ons ouers en die gemeenskap met ope arms nie, maar versoek ons ouers om ons op alle terreine te help. Ouer-onderwyserkomitees en sportkomitees het hieruit voortgespruit.

Die onontdekte juweel in die Ooste

Rekord Pretoria Far East – 12 Mei 2017

Hoërskool Die Wilgers, die minder bekende mediumgrootte Afrikaanse Hoërskool in die ooste van Pretoria, bied geleenthede aan leerders wat nie maklik deur groot of makro skole gebied kan word nie. Om hierdie geleenthede steeds te kan bied, beperk die skool sy jaarlikse graad 8-inname tot 144 leerders.
Volgens Mnr. Freek Eek, beheerliggaamslid van die skool, is alle hoërskole in die sewentiger- en tagtigerjare gebou om 750 leerders te kan huisves, aangesien 150 leerders per graad die optimale grootte vir skole is om leerders die geleentheid te bied om te kan deelneem en te presteer. In ‘n skool met 150 leerders per graad, ken jy nie net almal in jou graad nie, maar almal in die skool en so ook ken almal in die skool ook vir jou – jy word deel van ‘n familie!
Die skool handhaaf die afgelope tien jaar ‘n leerder tot leerkrag verhouding van tussen 18 en 22 leerders per onderwyser, wat beteken dat alle leerders meer individuele aandag van die onderwysers verkry.
Akademiese prestasie word aangemoedig deurdat elke leerder wat ‘n eindjaargemiddeld bokant 80% behaal, kwalifiseer vir ‘n akademiese beurs vir die volgende jaar.
Die skool bied uitstekende geleenthede vir beroepsgerigte onderrig. Buiten vir die gewone akademiese been, bied die skool ook ‘n Tegniese spesialisrigting met Meganiese Tegnologie, Ingenieursgrafika en ontwerp, asook ‘n Toerisme- en Gasvryheidstudiesspesialisrigting met goed toegeruste sentrums en fasiliteite.
Buiten vir die gewone Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid, bied die skool in sy “Sentrum vir Uitnemendheid in Wiskunde” ook die Gevorderde Program in Wiskunde as addisionele vak vir leerders wat in ingenieurswese, aktuariële wetenskappe of ander Wiskundige rigting wil gaan werk. Hierdie vak word deur die Onafhanklike Eksamenraad geëksamineer en deur alle universiteite erken. Leerders in die Tegniese rigting kan ook Tegniese Wiskunde of Tegniese Wetenskap neem in plaas van Wiskunde en Fisiese Wetenskap. Vir leerders wat Wiskunde neem, maar sukkel; word die opsie gebied om die Wiskunde in kleingroepies te neem. Dit veroorsaak dat Wiskunde klasse oor die algemeen kleiner is.
Die skool spog ook met twee rekenaarsentrums waar leerders Rekenaartegnologie en Inligtingstegnologie bestudeer. Die skool gebruik skootrekenaars in hierdie sentrums sodat leerders van die begin af gewoond kan raak om op skootrekenaars te werk.
Leerders kan Engels as eerste addisionele taal of as huistaal neem indien hulle wil, om sodoende volledig tweetalig te kan wees. Mandaryn word ook as ‘n nie-eksamineerbare verrykingsvak aangebied.
Met minder leerders kan jy nie lyf wegsteek nie. As jy nie uitspring en deelneem nie, is daar nie ‘n span nie. By Hoërskool Die Wilgers is die pawiljoene dus dikwels karig bevolk met min toeskouers, want jy moet op ‘n ander plek jou kant bring. Hier kan jy nie net ‘n toeskouer wees nie; jy moet deelneem en deel wees van Hoërskool Die Wilgers.
Persentasiegewys tot die leerders, speel meer leerders rugby of netbal as by enige van die makroskole in die omgewing. Die skool se uitdaging is nie om vas te stel wie die beste is nie, maar om die spanne vol te kry en vir almal geleenthede te skep. Dit beteken dat gewone leerders ontwikkel moet word om te presteer. Die spanne kompeteer teen ander skole wat almal aansienlik groter is. Desnieteenstaande het die eerste-, O/16 A- en O/15 A-rugbyspanne in 2016 die Blou Bulle-stadsbeker verower, terwyl die O/14 A-span in die finaal verloor het.
Kleiner skole lewer tradisioneel meer kunstenaars as groter skole. Die Wilgers staan uit met bekendes soos Bok van Blerk, Franja du Plessis, Heiki Berg, Sean Else en vele meer.
Die skool bied jaarliks produksies aan en neem ook deel aan verskeie kompetisies. Wuka (Wilgers Uitvoerende Kunste Akademie) word by die skool bedryf om te help met die ontwikkeling van die uitvoerende kunste. Die gewone debat, redenaars en ander oratoriese vaardigheidsontwikkeling wat by ander skole aangebied word, word ook hier aangebied.
Die aktiwteite wat die skool egter laat uitstaan tussen ander skole is Hoërskool Die Wilgers se leierskapsontwikkelingsprogram. Met minder onderwysers as in makroskole, moet leerders baie van die verantwoordelikhede vir die reël van aktiwiteite, onder toesig van onderwysers, neem. Leerders is verantwoordelik vir die bedryf van die skoolkoerant, die skryf en afrigting van die groentjiekonsert, die reël van die Valentynsbal, die jaarlikse Kolligaand, die Mnr. en Mej. Wilgiekompetisie en vele meer.
Die skool is ook verlede jaar aangewys as die aktiefste skool in die Tshwane Junior Stadsraad.
Hierdie juweel in die ooste, bied gewone leerders die geleentheid om in alle aspekte van menswees te ontwikkel tot prestasie.