Prospektus

Kliek hier om prospektus af te laai (PDF formaat)

Inhoudsopgawe:

1) VERWELKOMING
2) ETOS VAN DIE SKOOL
3) BESTUUR VAN HOËRSKOOL DIE WILGERS
4) JEUGLEIDING
5) SPORT
6) KULTUUR
7) MERIETE REGLEMENT
8) KOSHUISE
9) BUSROETES
10) HULPBRONNE
11) KOMMUNIKASIEKANALE
12) VRIENDE VAN WILGIES
13) ALUMNI
14) TERREINPLAN
15) LIGGING EN GPS-KOÖRDINATE
16) VOEDERSKOLE