Ons Skoollied

Die strewe om ons God te dien
Getrou aan volk en taal,
Is diep gewortel in ons siel,
Ons hoogste ideaal.
In werk en spel is dit ons doel
Die beste te behaal:
Alma mater, skool van faam
In ons hart dra ons jou naam
Refrein
Hoërskool Die Wilgers
Hef jou leuse aan
‘Diep Gewortel’, ongetaan
Durf die toekoms aan