Adverteer by Wilgers

Hoërskool Die Wilgers is ‘n ware gemeenskapsentrum. Ons word goed deur die publiek ondersteun  en het verskeie opsies waarby ouers en besighede kan betrokke raak by die skool.

1. Advertensieborde

Hoërskool Die Wilgers is in ‘n dinamiese omgewing geleë. Ons bedien die volgende woongebiede: Silver Lakes, Equestria, Faerie Glen, Wapadrand, Olympus, Meyerspark, Lynnwood, Murrayfield, Silverton en Eersterust. Verskei skool aktiwitiete soos Atletiek, rugby, hokkie, netbal, krieket, tennis , sagtebal en sosiale geleenthede soos ons Wilgiefees- en kaskardag is hiervoor verantwoordelik.
Die sportfasiliteite, en meer spesifiek die rugbystadion, netbalstadion , word gebruik vir die bogenoemde aktiwiteite en dit bied uitstekende bemarkingsgeleenthede vir u maatskappy.

2. Die Veldbrand – Ons weeklikse nuusbrief

Die Veldbrand (Ons weeklikse nuusbrief) bereik 1000 huishoudings via, sms, e-pos, die web en as harde kopie.

Kostes beloop: Besigheidskaartjie grootte 50mmX90mm (kleur of wit-en-swart) @ R300 per week.

Advertensies en bewys van betaling kan per epos gestuur word aan bemarking@hswilgers.co.za en nie later as Dinsdae nie om betyds te wees vir die Vrydag uitgawe.

3. Pamflette

Pamflette is baie welkom by ons skool . Pamflette moet asb in pakkies van 30 verdeel word en word elke Donderdag saam met ons weeklikkse Veldbrand / nuusbrief versprei.

A5 pamflette 150mmX210mm (deur adverteerder self verskaf, reeds in pakkies van 30 verpak) @ R750 vir die hele skool. R 150 per graadgroep.

4. Plakkate op inligtingsborde

Ons ontvang graag enige plakate en ander kennisgewing om dit op een van ons vier inligtingsborde te plaas. Ons word egter oorval met sulke advertensies en om hierdie rede word slegs nie-winsgewende organisasies uit ons omgewing kosteloos gehelp. Alle Plakate word by ons administratieweblok ingehanding en word deur ons eie personeel geplaas en weer verwyder op ‘n weeklikkse basis.

Vir verdere navrae kontak bemarking@hswilgers.co.za.

5. Advertensie op die webwerf

Die skool web blad is ‘n uitstekende medium om op te adverteer en bied u gemiddeld meer as 1000* kyke per maand.

o Besigheidskaartjie grootte 50mmX90mm – as ENKEL advertensie op die webwerf @ R500 p/m.
o Banier op webtuiste @ R 1000 p /m. Advertensies en bywys van betaling kan per e-pos gestuur word aan bemarking@hswilgers.co.za .

Vir verdere navrae kontak bemarking@hswilgers.co.za.

 

*Die getal besoekers wissel daagliks maar u is welkom om Paul Naudé by paulnaude01@gmail.com te kontak vir die huidige statistiek van die laaste 6 maande