Uit die kantoor

Goeiedag Ouers

Ons herinner u aan die Algemene Ouer-jaarvergadering op 20 November 2018, om 18:00 in die skoolsaal. Bring u ID saam om te kan registreer. Om ʼn besluit te neem oor die begroting vir 2019, móét ons ʼn bepaalde kworum behaal. Daar moet dus genoeg ouers teenwoordig wees.

U kan die voorgestelde begroting vir 2019 kom besigtig. Dit is tydens skoolure in die finansiële kantoor van die skool beskikbaar. Indien u ʼn behoefte het om dit voor die AJV te bestudeer, kom besoek ons gerus.

Indien ʼn kworum nie met die eerste vergadering bereik word nie, sal die opvolg vergadering op 27 November, 2018, plaasvind. Met die tweede vergadering word ʼn kworum nie vereis nie; die ouers teenwoordig mag stem.

Die eksamen is in volle swang. Dankie dat u ʼn geborge ruimte vir ons kinders by die huis skep. Dit gaan hulle in staat stel om effektief te studeer en sodoende goeie rekenskap van hul verworwe vaardighede te kan gee.

Behalwe vir al die merkwerk, departementele verslae en kontrole is ons beplanning vir 2019 byna afgehandel. Verskeie van ons onderwysers kry die geleentheid kry om Gauteng matriekvraestelle te merk. Dit gaan hul ervaringsveld verryk en ten einde kan hul dit in hul vakgebied terug ploeg. Ons kinders gaan daarby baat.

Wanneer die Did-de-rik en die Piet-My-Vrou roep, weet ons dis naby Kersfees.

Gryp elke dag aan.

Wilgie-groete

Bernhard de Vos

Hoof