HSDW Wiskunde ekstra klasse

HSDW Wiskunde ekstra klassedie volgende opsies is beskikbaar by die skool, naamlik:

 1. Opsie 1: Gratis ekstraklas
  1. Ekstraklasfasiliteit:
 2. Gratis addisionele hulp is aan elke leerder op Woensdagmiddae beskikbaar vanaf 14:00 tot 15:00 en word deur die hele Wiskunde Departement beman. Dit is dus vir u kind moontlik om na enige Wiskunde onderwyser/es te gaan, ongeag by wie hulle klas kry, om werk wat nie verstaan word nie so te bemeester. Spanwerk, deelname, asook betrokkenheid en vroegtydige identifisering van probleemareas is ons leuse.
 3. Mevrou Naudé bied op ‘n gereelde basis vir graad 12 Wiskunde-leerders, wat nie die middagklasse kan bywoon nie as gevolg van sport ensovoorts, ekstra klas aan op Woensdagoggende 6:00 tot 7:00.
 4. Leerders kry deur die jaar toetsvraestelle en memorandums wat hulle moet liasseer om later weer vir hersiening te gebruik.
 5. Elke keuse gaan gepaard met ‘n verantwoordelikheid. U kind moet die verantwoordelikheid aanvaar om gereeld werk wat vroeër die jaar gedoen is, te hersien anders vergeet hulle die werk.
  1. Eksamen- en toetsfasiliteit:
   1. Verder bied al die Wiskunde onderwyspersoneel gratis spesiale ekstra klasse aan vir alle grade voor eksamenvraestelle en indien nodig voor termyntoetse ook. Sulke sessies duur 1 tot 3 ure en vind na-ure plaas op weeksdae of Saterdae afhangende van wanneer die vraestel geskryf word. Die graad 8 en 9-leerders se ekstra klas in die eksamen word op die rooster aangedui. Die onderwysers reël self met hulle graad 10 tot 12-leerders wanneer die ekstra klasse sal plaasvind. Tydens die sessies word vraestelle saam met die leerders deurgewerk.
   2. Na afloop van elke eksamen word vraestelle ontleed en sterk- en swakpunte word identifiseer vir opvolg in ekstra klasse. Die leerders ontvang hulle swak- en sterkpunte skriftelik om aan hulle ouers te gee. Dit is ook op die oueraande na afloop van die eksamen beskikbaar.
   3. Ons maak staat daarop dat u as ouer die nodige kontrole sal uitoefen om te verseker dat huiswerk op ‘n gereelde basis gedoen word en soveel as moontlik ou vraestelle voor ‘n eksamen uitgewerk word.

Vir verdere inligting kontak Mev Susan Naudé by:

E-pos: naudes@hswilgers.co.za

 

 1. Opsie 2: Ekstraklas teen betaling
 1. Ekstraklasfasiliteit:
  1. Maandag- tot Vrydagoggende van 6:30 tot 7:15; Maandag-, Woensdag- en Donderdagmiddae van 14:00 tot 16:00 en Dinsdagmiddae van 14:30 tot 16:00.
  2. Leerders wat inskakel, kan soveel keer as wat hulle kan in hierdie tydsgleuwe kom vir hulp, om huiswerk te doen en voor te berei vir toetse.
 2. Eksamenklasfasiliteit:
  1. Vir graad 8 en 9 is daar 4 klasse vir elke eksamen van 2 ure elk – bo en behalwe die klasse wat vir al die leerders aangebied word.
  2. Vir graad 10 is daar 4 klasse elke eksamen van 3 ure elk.
  3. Vir graad 11 is daar 4 klasse elke eksamen van 3 ure elk. Hulle kry verder in kwartaal 2, 3 en 4 ook hersieningsklasse op Donderdae/Vrydae van 14:00 tot 15:00.
  4. Vir graad 12 is daar 4 klasse elke eksamen van 3 ure elk. Hulle kry verder in kwartaal 1 tot 4 nog ongeveer 23 klasse van 2 ure elk op Vrydae/Saterdae.
 • Koste:
  1. Graad 8, 9 en 10: R1 050,00 per leerder per kwartaal.
  2. Graad 11 en 12: R1 200,00 per leerder per kwartaal.
  3. Fooie is aan die begin van elke kwartaal vooruit betaalbaar vir die kwartaal.

 

Vir verdere inligting kontak Mev Annie Bothma by:

Selfoon:        082 377 1896

E-pos:            bothmaa@hswilgers.co.za