Algemene Ouer-Jaarvergadering

 

Hierdie kennisgewing vervang die datums en tye van Omsendbrief 27 van 2018.

Die jaarlikse Algemene Ouer- Jaarvergadering waar die Beheerliggaam die beplande begroting van 2019 aan die ouers gaan voorlê vir insette, bespreking en aanvaarding gaan plaasvind:

Plek: Hoërskool Die Wilgers se skoolsaal

Tyd: 18:00

Datum: Dinsdag, 20 November, 2018

Indien daar met hierdie vergadering nie ʼn kworum van ouers teenwoordig is nie, sal ʼn tweede vergadering op Dinsdag, 27 November 2018, op dieselfde plek en tyd  gehou word. Met hierdie vergadering word daar nie ʼn kworum vereis nie. Die aantal ouers teenwoordig mag stem.