Beheerliggaam

Die beheerliggaam bestaan tans uit die volgende personeel en ouers van die skool: