Uit die kantoor

Baie welkom by Hoërskool die Wilgers in 2017. Ons hoop dat u kind gelukkig hier sal wees en dat die akademiese prestasies die deure vir ‘n mooi toekoms sal oopmaak. Ons wil graag hê al die leerders moet slaag en so goed as moontlik presteer. Hoe beter die prestasies, hoe beter is die kans op ‘n beurs en toelating tot hoër onderwys. Van die matrieks van 2016 het kom bieg dat hulle nie hard genoeg gewerk het nie en dat hulle nou nie keuring gekry het vir hulle kursusse nie. Dit is dus ons gesamentlike plig om ons huidige leerders te motiveer om die beste moontlike punte te kry. Hoe?
a) Die leerders moet die regte vakke kies. Ons het druipelinge gehad waar die ouers vakke gekies het en die leerders dus nie die mas opgekom het nie. Veral die graad 11-leerders moet teen April seker maak hulle het die regte vakke vir matriek of dan verander.
b) Die leerders moet ook leer om betyds hulle take in te gee. Leerders kry ‘n ingeedatum en as hulle dit nie nakom nie verbeur hulle die punte. Die department vra vir een ekstra kans.As dit gemis word, verloor die leerders op glyskaal punte en is die kans daarmee heen. Help ons om die take en opdragte betyds te kry.
c) Indien die leerders vroegtydig begin leer en volgens studierooster werk, sal die punte verbeter. Die toets en eksamendatums is op die telegraaf (communicator) aangebring en ons beplan binnekort om ook
vir u die hele jaar se toetsrooster(Asseseringsplan) te stuur sodat u presies weet wanneer daar toetse en eksamens geskryf word.
d) Die leerders wat se skrifte op datum is, se punte is ook hoog. Ons het gesien dat die onderpresteerders se skrifte nie op datum is nie. Ons moet gesamentlik sorg dat die skrifte op datum is en bly. Agter in die skrif word die huiswerk geskryf en kan u met die vakonderwyser kommunikeer. Voor in die skrif is die jaarbeplanning van elke vak en u kan dus sien wanneer wat gebeur en as dit ingehandig word.
e) Hope liefde en ondersteuning gee die leerders ook selfvertroue om die onbekende in te gaan met ‘n positiewe ingesteldheid. JA, EK KAN!!
Baie sterkte vir 2017 en as ons van die begin af die skroewe styf vasdraai, gaan ons aan die einde van die jaar breed glimlag!!
Pieter Lombaard