Brief van die Hoof

Baie welkom by Hoërskool die Wilgers in 2017.
Geleenthede, ontwikkeling en prestasie spreek van ons voortgesette benadering om elke kind aan soveel moonlike geleenthede bloot te stel en te ontwikkel wat dan natuurlik lei tot prestasie.
Ons weet dat u kind gelukkig hier sal wees en dat sy/haar prestasies die deure vir ‘n mooi toekoms sal oopmaak.
Groete
Mnr Bernhard de Vos

Hoekom jy 'n Wilgie wil wees

Kliek vir meer inligting

Geloofsgeoriënteerde onderrig

Onderwys het die afgelope tien jaar baie verander, maar een ding bly staan: die Almagtige Vader, Seun en Heilige Gees is met ons en sien om na elke behoefte wat ons het. Om hierdie rede kan ons nie ons uitkyk oor Christelike Onderwys verander nie. Ons begin en eindig elke dag met gebed en lewer onderrig as Christene. Ons is trots daarop.

Die Hop

Hierdie is ‘n massagroepspele/dans/sang waaraan die hele skool deelneem. Eie aan ons, draai ons koppe as die veld vol Wilgies saam begin hop en die res van Gauteng wys wat spangees is. As jy dit nog nie gesien het nie, was jy nog nie deel van die Hop nie en as jy nog nie daarvan deel was nie, was jy nog nie ‘n volwaardige Wilgie nie.

Super Reeks

Met die oog op meer blootstelling vir ons deelnemers in rugby, hokkie en netbal het ons ‘n plekkie gesoek om met hulle te kan spog. Die antwoord: ‘Super Reeks’. Die reeks bestaan uit van die beste sportskole en is vir ons leerlinge tonne pret. Baie van ons spanne het al met brons, silwer en goud weggestap.

Klein Onderwyser-Leerder Ratio

Hierdie gunstige onderwyser-leerder ratio sal jy nie maklik kry nie. ‘n Skool met ongeveer 600 leerlinge het die luuksheid dat daar min of meer 1 onderwyser tot 22 leerders is; voorwaar ‘n prestasie. Die help veral met die senior klasse waar ons grootste dryfveer nie net die slaagsyfer is nie, maar dat elkeen volgens sy vermoë presteer.

Afrikaans Medium

Ons taal van onderrig is enkelmedium Afrikaans. Ons ontvang egter ook leerlinge met ʼn ander moedertaal en hulle kan optimale voordeel trek uit ʼn vak soos Engels Eerste Taal (Huistaal).

Beroepsgerigte vakke

Deesdae moet jy mos skool toe gaan met toekomsplanne. Juis om hierdie rede het ons begin om vakke aan te bied wat ons leerders kan gebruik om na skool vir hulle deure oop te maak. Wiskunde, Natuurwetenskappe en Tale word aangevul deur vakke soos Gasvryheidstudies, Rekenaartoepassingstegnologie, Toerisme, Ontwerp, Visuele Kuns, Ingenieursgrafika en Inligtingstegnologie. Ons tegniese studierigting bied Meganiese Tegnologie wat jy met Tegniese Wiskunde en Tegniese Wetenskap kan neem. Genoemde vakke stel jou in staat stel om die beroepswêreld direk te betree.

Blou Bul beker

Vir ʼn medium grootte skool is dit merkwaardig hoe goed ons elke jaar in die Stadsbeker vaar. Ons opponente verwys baie na ons as “gedugte teenstanders”. Ons rugby, netbal en hokkie staan hulle man.

Ouerbetrokkenheid

Een van ons belangrikste kommuniteite is ons ouers. As mens in ag neem dat ʼn kind vir net 20 jaar onder sy ouer se dak woon, wil jy geen oomblik van hulle mensword mis nie. Om hierdie rede is ouerbetrokkenheid vir ons baie belangrik. Ons aanvaar nie net die hulp van ons ouers en die gemeenskap met ope arms nie, maar versoek ons ouers om ons op alle terreine te help. Ouer-onderwyserkomitees en sportkomitees het hieruit voortgespruit.

Belangrike Nuus

99.9%

2016 Graad12 Slaagsyfer

20 - 25

Kinders per klas

77

2016 Matriek Onderskeidings

100%

Wilgie pret !

Met trots geborg deur